Kontakt

Inspektor Ochrony Danych
Anna Kołodyńska - Goworek
e-mail: DPO(at)masdiag.pl

Masdiag Sp. z o.o, ul. Żeromskiego 33,01-882 Warszawa, 
NIP: 522-299-64-68, REGON 146121549, KRS 0000420325
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydział XIII 
KRS, kapitał 6 950 zł w pełni opłacony

e-mail: masdiag@masdiag.pl
tel: 602228824