Projekty

Masdiag Sp. z o.o. realizuje następujące projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Projekt POIR.01.01.01-00-0816/17 zatytułowany „Opracowanie wysokowydajnej metody oznaczania metabolitów Witaminy D” realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 2 063 076,50 zł

Projekt POIR.01.01.01-00-1097/17 zatytułowany „Opracowanie metod monitorowania terapii prowadzonych z zastosowaniem preparatów z konopi.” realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 1 550 043,47 zł

Zapytanie o cenę z dnia 26.02.2019 r.
zapytanie promocja 1097 17

Projekt POIR.01.01.01-00-0059/18 zatytułowany „Oznaczanie etanolu w różnych matrycach, za pomocą na stołowego systemu NMR.” realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 1 181 700 zł

Zapytanie o cenę z dnia 26.02.2019 r.
zapytanie promocja 0059 18

Projekt POIR.01.01.01-00-0120/18 zatytułowany „Oznaczanie metali i innych biogennych pierwiastków w materiale biologicznym o potencjale diagnostycznym za pomocą fluorescencyjnego spektrometru rentgenowskiego.” realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 1 423 494 zł

Zapytanie o cenę z dnia 26.02.2019 r.
zapytanie promocja 0120 18

Pozostałe obszary działania Laboratorium Masdiag

Diagnostyka medyczna

  • Profile aminokwasów i acyl karnityn we krwi, surowicy i moczu.
  • Laboratorium od początku swojej działalności współpracuje bardzo ściśle z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie w ramach realizacji ogólnopolskiego programu badań przesiewowych noworodków w kierunku wrodzonych wad metabolizmu aminokwasów oraz acyklarnityn. Program ten pozwala na wczesne wykrycie i rozpoczęcie leczenia chorób i wad wrodzonych, które nieleczone powodują upośledzenie umysłowe lub fizyczne. Laboratorium Masdiag codziennie analizuje od 500 do 1500 takich próbek.
  • Profile zasad purynowych i pirymidynowych w moczu. Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie (dr Katarzyna Kuśmierska). Ma on na celu ocenę przydatności profilowania zasad purynowych i pirymidynowych w moczu jako biomarkerów we wczesnym wykrywaniu wad metabolicznych u dzieci.
  • Metabolity witaminy D. Laboratorium realizuje szereg badań skupiających się na wnikliwej analizie metabolizmu witaminy D. Obecnie udostępniło w pełni komercyjny test pozwalający na wykrywanie profilu metabolitów 25(OH)D (25-OH-D2, 25-OH-D3, epi-25-OH-D3, 24,25(OH)2D3) w suchej kropli krwi. Równolegle realizuje projekty naukowe dotyczące analiz, zarówno profilu metabolitów 25(OH)D, jak i oznaczeń aktywnej formy witaminy D (kalcytriolu) w surowicy. W przyszłości planowane jest wprowadzenie do rutynowych oznaczeń m. in. wolnej formy 25 (OH)D w surowicy, jak i białka wiążącego witaminę D (VDBP). W ramach realizowanych zagadnień naukowych Laboratorium ściśle współpracuje ze Szpitalem Bielańskim w Warszawie, Instytutem Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka oraz organizacją EVIDAS – Europejskim Towarzystwem Witaminy D.Celem zapewnienia najwyżej jakości oznaczeń Laboratorium jest uczestnikiem międzynarodowego programu DEQAS (Vitamin D External Quality Assessment Scheme).
  • Homocysteina. Projekt będący w fazie rozwoju. Ma na celu opracowanie równoległego oznaczenia z suchej kropli krwi zarówno profilu metabolitów witaminy D, jak i homocysteiny.
  • Test wchłaniania cukrów. Nowy projekt mający na celu opracowanie wiarygodnego testu diagnostycznego pozwalającego na ocenę stopnia wchłaniania niemetabolizowanych cukrów (m.in. laktulozy).
  • Nieswoiste markery zmian zwyrodnieniowych stawów

Toksykologia i kryminalistyka

Laboratorium Masdiag realizuje powołania z sądów, prokuratur oraz policji na opiniowanie dowodów przestępstw w kierunku substancji zawartych w Ustawie o Przeciwdziałaniu Narkomanii a także nowych substancji psychoaktywnych (NPS – „dopalacze”). Laboratorium realizuje również zlecenia na określenie zawartości substancji niedozwolonych w materiale biologicznym.

Opracowanie, walidacja oraz wykonywanie nowych metod analitycznych
Laboratorium podejmuje się również komercyjnych wdrożeń oraz realizacji projektów analitycznych z wykorzystaniem techniki LC-MS/MS oraz technik pokrewnych. Zakres oraz możliwości realizacji każdego projektu jest oceniana indywidualnie.

Współudział w projektach badawczych

________________________________________
Stawiając na ciągły rozwój poszukujemy również osób zainteresowanych współpracą zarówno w zakresie wykonywania analiz rutynowych jak i tworzenia nowych projektów o charakterze badawczo–wdrożeniowym. Jeśli są państwo zainteresowani uczestnictwem w którymś z projektów prosimy o kontakt z naszym Działem Rozwoju: mailowy (konrad.kowalski[at]masdiag.pl) lub telefoniczny (+48 530 209 497).