Zespół

Tomasz Bieńkowski

Prezes Zarządu, założyciel spółki

Absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Chemii Organicznej Państwowej Akademii Nauk ze specjalizacją spektrometria masowa. Swoje ogromne doświadczenie w sprzedaży, dystrybucji oraz wsparciu technicznym nowoczesnych technologii analitycznych zdobył w firmach tj. Applied Biosystem (m.in. kierownik sprzedaży) oraz SCIEX (kierownik sprzedaży ds. Czech, Węgier, Litwy, Polski i Słowacji). Współzałożyciel EVIDAS (Europejskim Towarzystwem Witaminy D) i Polskiego Towarzystwo Metabolomicznego oraz członek Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas. Jest również współwłaścicielem firmy MS Ekspert specjalizującej się w dostarczaniu kompletnych rozwiązań bazujących na systemach LC/MS i MALDI.

Kontakt: tomasz.bienkowski(at)masdiag.pl

Konrad Kowalski

Kierownik ds. naukowych

Ukończył studia magisterskie w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalnością biotechnologia medyczna. W toku realizacji pracy magisterskiej pracował nad innowacyjną metodą detekcji oraz różnicowania prątków gruźlicy z wykorzystaniem spektrometrii mas. Obecnie kończy on studia doktoranckie w Instytucie Immunologii i Terapii Eksperymentalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Tematyka jego pracy doktorskiej oscyluje wokół zagadnień biochemii i fizykochemii białek terapeutycznych w ujęciu ich modyfikacji chemicznych z wykorzystaniem klasterów boru. Równolegle z realizacją swojej pracy doktorskiej, przez 5 lat współpracował z firmą SCIEX jako konsultant naukowy zajmując się szkoleniem, wdrażaniem oraz konsultowaniem projektów badawczych z zakresu analiz niskocząsteczkowych związków z użyciem techniki LC-MS/MS. Współpracował z wieloma ośrodkami w kraju i zagranicą w ramach realizacji projektów klinicznych jak i dotyczących kryminalistyki, toksykologii, farmakokinetyki czy jakości żywności. Obecnie jest on kierownikiem wszystkich projektów realizowanych w laboratorium Masdiag. Odpowiedzialny jest również za nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami badawczymi.

Kontakt: konrad.kowalski(at)masdiag.pl

Rafał Rola

Specjalista techniki LC-MS/MS

W 2015 roku ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu ze specjalizacją chemia środowiska i bioanalityka. Swoje umiejętności rozwijał m.in. w Instytucie Genetyki Sądowej w Bydgoszczy (analiza fizykochemiczna i toksykologiczna substancji psychoaktywnych) oraz firmie Purinova sp. z o.o. (badania rozkładu mas cząsteczkowych polimerów z wykorzystaniem technik chromatograficznych i spektroskopowych). Aktualnie główny koordynator dwóch projektów: oznaczania metabolitów witamy D oraz badań nad wykrywaniem osteoporozy.

Kontakt: rafal.rola(at)masdiag.pl

Michał Książkiewicz

Specjalista ds. analityki chemicznej

Absolwent chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert od badań toksykologicznych oraz biegły sądowy ds. analiz substancji psychotropowych. Pracował w m.in.: Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich czy US Pharmacia.Obecnie w kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się głównie analizy substancji psychotropowych (m.in. Nowe Substancje Psychoaktywne – tzw. „dopalacze”).

Kontakt: michal.ksiazkiewicz(at)masdiag.pl

Anna Kołodyńska-Goworek

Diagnosta laboratoryjny

W 2011 roku ukończyła studia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością analityk medyczny.Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w firmie farmaceutycznej Temapharm Sp. z o.o., gdzie pracowała na stanowisku chemik analityk. Obecnie koordynuje i przeprowadza ona badania przesiewowe noworodków oraz wykonuje oznaczenia poziomu metabolitów witaminy D.

Kontakt: anna.kolodynska(at)masdiag.pl

Hanna Gwardiak

Chemik analityk

W 1996 roku ukończyła studia na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej ze specjalnością biotechnologia. Poprzednio pracowała m.in. w Instytucie Chemii Przemysłowej (Zakład Biotechnologii) oraz Zakładzie Proekologicznej Modernizacji Technologii. Ma szerokie doświadczenie w analizie metodami chromatograficznymi (np. GC/MS, GC/FID, HPLC/DAD/UV/VIS, TLC). W laboratorium Masdiag zajmuje się głównie analizami LC/MS/MS przy przesiewowym badaniu noworodków.

Kontakt: hanna.gwardiak(at)masdiag.pl

Ewelina Kowalska

Diagnosta laboratoryjny

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku analityk medyczny. Swoje doświadczenie zdobyła w laboratorium weterynaryjnym Lab-Wet (analityk) oraz w Pracowni Farmakologii Klinicznej i Terapii Instytutu Kardiologii w Aninie, gdzie zajmowała się monitorowaniem stężeń leków oraz koordynacją badań naukowych. W laboratorium Masdiag prowadzi badania przesiewowe noworodków.

Kontakt: ewelina.kowalska(at)masdiag.pl