Konrad Kowalski

Dyrektor ds. naukowych

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zastosowaniu spektrometrii mas. Ukończył studia magisterskie w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalnością biotechnologia medyczna. W toku realizacji pracy magisterskiej pracował nad innowacyjną metodą detekcji oraz różnicowania prątków gruźlicy z wykorzystaniem spektrometrii mas. Obecnie doktor nauk biologicznych (specjalizacja biochemia) ukończył studia doktoranckie w Instytucie Immunologii i Terapii Eksperymentalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Tematyka jego pracy doktorskiej oscyluje wokół zagadnień biochemii i fizykochemii białek terapeutycznych w ujęciu ich modyfikacji chemicznych z wykorzystaniem klasterów boru. Równolegle z realizacją swojej pracy doktorskiej, przez 5 lat współpracował z firmą SCIEX jako konsultant naukowy zajmując się szkoleniem, wdrażaniem oraz konsultowaniem projektów badawczych z zakresu analiz niskocząsteczkowych związków z użyciem techniki LC-MS/MS. Współpracował z wieloma ośrodkami w kraju i zagranicą zarówno w ramach realizacji projektów klinicznych, jak i dotyczących kryminalistyki, toksykologii, farmakokinetyki czy jakości żywności. Obecnie nadzoruje prace nad wszystkimi projektami badawczo -rozwojowymi realizowanych w Laboratorium Masdiag. Odpowiedzialny jest również za nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami badawczymi.