Opracowanie wysokowydajnej metody oznaczania metabolitów Witaminy D
Projekt POIR.01.01.01-00-0816/17 realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 2 063 076,50 zł

Czytaj więcej

Opracowanie metod monitorowania terapii prowadzonych z zastosowaniem preparatów z konopi
Projekt POIR.01.01.01-00-1097/17 realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 1 550 043,47 zł

Czytaj więcej

Oznaczanie etanolu w różnych matrycach, za pomocą na stołowego systemu NMR
Projekt POIR.01.01.01-00-0059/18 realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 1 181 700 zł

Czytaj więcej

Oznaczanie metali i innych biogennych pierwiastków w materiale biologicznym o potencjale diagnostycznym za pomocą fluorescencyjnego spektrometru rentgenowskiego
Projekt POIR.01.01.01-00-0120/18 realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 1 423 494 zł

Czytaj więcej

Belka B+R