PRZEJDŹ DO REJESTRACJI PRÓBEK

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ


Witamina D

W kwietniu 2018 roku Laboratorium Masdiag otrzymało certyfikację DEQAS (Vitamin D External Assesment Scheme) dla stosowanej metody oznaczeń w obydwu certyfikowanych zakresach: 25(OH)D oraz 1,25(OH)D2.

Rola witaminy D w utrzymaniu prawidłowego stężenia wapnia we krwi, a tym samym odpowiedniej struktury i funkcji kośćca, znana jest już od początków XX wieku.
Rozpoczęte w ostatnich latach szeroko zakrojone badania ujawniły szereg innych jej zastosowań. Poza układem kostnym wpływa ona także na układy: nerwowy, mięśniowy, immunologiczny, krążenia czy rozrodczy. Prawidłowy poziom witaminy D zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby autoimmunologiczne (tj.: łysienie, bielactwo, łuszczyca, choroby tarczycy czy stwardnienie rozsiane), dermatologiczne, niektóre typy nowotworów (np. rak jelita grubego, prostaty lub sutka), cukrzycę (zarówno typu I, jak i II), choroby układu krążenia czy nadciśnienie tętnicze. Tak szerokie spektrum działania sprawia, że witamina D jest obecnie jednym z najczęściej polecanych suplementów diety.

Pojęcie „witamina D” nie jest terminem jednoznacznym. W rzeczywistości mowa tu o grupie związków. Dzieli się je głównie ze względu na źródła pozyskiwania na: D2 (źródła roślinne i drożdże) oraz D3 (źródła zwierzęce, biosynteza skórna i suplementacja). Metabolizm witaminy D jest bardzo złożony, a w jego efekcie powstaje wiele form o różnorodnym charakterze

Pod względem ilościowym we krwi dominują związki 25(OH)D2, 25(OH)D3 (główne prekursory aktywnej formy witaminy D), a także epi-25(OH)D3 oraz katabolit 24,25(OH)2D3. Ich nieprawidłowe stężenie wynika z odmiennych przyczyn. Ważnym zagadnieniem jest również reakcja organizmu na stosowaną suplementację. Najnowsze badania udowadniają, że jest ona zależna od wielu czynników, tj.: geny, wyjściowe stężenie 25(OH)D czy masa ciała. Adekwatna ocena stężenia poszczególnych metabolitów oraz skuteczności zażywanych preparatów jest niezwykle ważna. Mimo to najczęściej analizowanym w polskich laboratoriach parametrem jest 25(OH)D. Jest on sumą metabolitów 25(OH)D2 i 25(OH)D3. Metoda ta jest obarczona dużym błędem i nie daje pełnego obrazu metabolizmu klinicznego witaminy D. Może ona wręcz fałszować wyniki ze względu na ewentualność pojawienia się reakcji krzyżowych przeciwciał z innymi występującymi metabolitami witaminy D.

Nasza metoda
Laboratorium Masdiag opracowało metodę precyzyjnego oznaczania metabolitów witaminy D, co więcej metoda ta pozwala na wykonanie analizy bez wizyty w punkcie pobrań.
Dzięki zastosowaniu tandemowej spektrometrii mas sprzężonej z chromatografią cieczową (LC-MS/MS) jako jedyny ośrodek w Polsce umożliwiliśmy selektywne, dokładne, ilościowe oznaczenie zawartości metabolitów: 25(OH)D2, 25(OH)D3, epi-25(OH)D3, 24,25(OH)2D3. By sprostać najnowszym trendom medycyny spersonalizowanej stworzyliśmy zestaw do samodzielnego poboru krwi w postaci suchej kropli. Może być ona pobrana samodzielnie przez pacjenta, z nakłucia opuszka palca lub płatka ucha. Próbka nanoszona jest na bibułę testową, następnie suszona i przekazywana do dalszych badań w naszym laboratorium. Dokładna analiza, w postaci elektronicznej, dostarczana jest do osoby zlecającej badania w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni roboczych.

W przypadku pytań lub braku dostarczenia wyniku prosimy o kontakt telefoniczny na numer +48 602 228 824 lub mailowy na adres: badania@mas-diag.pl

Film instruktażowy dotyczący poboru krwi