Interpretacja wyników badania THC

  • Stężenia THC powyżej 2.5ng/mL mogą świadczyć o stanie pod wpływem substancji psychotropowej
  • Stężenia THC powyżej 10ng/mL mogą świadczyć o długotrwałym systematycznym zażywaniu preparatów konopnych lub pobraniu krwi w krótkim czasie po przyjęciu preparatu

  • Stężenia THC-COOH powyżej 5ng/mL mogą świadczyć o ekspozycji organizmu na THC
  • Stężenia THC-COOH powyżej 40ng/mL mogą świadczyć o długotrwałym systematycznym zażywaniu preparatów konopnych lub pobraniu krwi w krótkim czasie po przyjęciu preparatu

Wynik przeprowadzonego eksperymentu na określonej grupie badawczej:

  • Jedynie co dziesiąty z badanych nie miał we krwi THC lub jego metabolitów.
  • U co czwartego badanego wykryto stężenia THC przekraczające poziom uznawany za stan pod wpływem substancji psychotropowej.

Źródło: Laboratorium Masdiag 1/2021