Dlaczego Laboratorium Masdiag?

O nas

Szczególną uwagę w naszym laboratorium przykłada się do jakości uzyskiwanych wyników. Dlatego jeśli istnieje taka możliwość – w przypadku rutynowo wykonywanych pomiarów lub nowo opracowanych metod – bierzemy udział w międzynarodowych badaniach biegłości.
Wykorzystywana w laboratorium technika LC-MS/MS pozwala na uzyskanie dokładnych i precyzyjnych wyników, a możliwość personalizacji testów i kontroli przyjmowania leków powoduje, że oferowane przez nas usługi stają się narzędziem dla medycyny przyszłości – medycyny precyzyjnej.
Laboratorium Masdiag jest liderem w rozwijaniu diagnostyki precyzyjnej.

Laboratorium Masdiag 3 Praca Analiza przy komputerach

Rozwój

Laboratorium Masdiag powstało w 2013 roku. Od samego początku jego działalność skierowana była na wykorzystywanie techniki LC/MS (spektrometrii mas sprzężonej z wysokowydajną chromatografią cieczową) w diagnostyce medycznej. Laboratorium zawsze skupiało się na tworzeniu własnych innowacyjnych metod co wiązało się z prowadzeniem prac badawczo rozwojowych. W pierwszym okresie działalności projekty finansowane były z własnych środków, a w ostatnich latach finansowane są również ze środków NCBR z działania 1.1.1. Dzięki przyjętej strategii rozwoju powstał interdyscyplinarny zespół ekspertów, w skład którego wchodzą diagności laboratoryjni, chemicy, biotechnolodzy, biolodzy, informatycy i matematycy. Przy ich udziale zostały opracowane innowacyjne na skalę światową metody diagnostyczne, które zostały wdrożone do działalności rutynowej. Wyniki prac publikowane są w uznanych czasopismach. Przygotowane zostały również trzy zgłoszenia patentowe.

Laboratorium Masdiag 6

Strategia

Laboratorium łączy działalność komercyjną z prowadzeniem badań naukowych. Opracowywane są kolejne innowacyjne rozwiązania pozwalające na zwiększenie przepustowości badań oraz pozwalające na zastosowanie suchej kropli matrycy przede wszystkim suchej kropli krwi – DBS (dry blood spot) – jako materiału badanego. Prowadzone prace nad metodami wykorzystującymi DBS mają na celu ułatwienie wykonywania badań diagnostycznych przez pacjenta bez konieczności wizyty w punkcie pobrań. Dodatkowo w ostatnim czasie prowadzone są badania nad zastosowaniem nowych technik analitycznych w diagnostyce. Projekty te dotyczą zastosowania techniki NMR (magnetyczny rezonans jądrowy) w analizie ilościowej biomarkerów oraz EDX (dyspersyjna spektroskopia rentgenowska) w oznaczaniu pierwiastków w różnorodnych materiałach biologicznych.

Instytucje współpracujące

Instytucje współpracujące

Partnerzy naukowi: