Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG
O wyniku

Tetrahydrokannabinol (THC)

Parametr Stężenie
[ng/ml]
Informacje
THC > 2,5 Może świadczyć o stanie pod wpływem substancji psychotropowej.
> 10,0 Może świadczyć o długotrwałym systematycznym zażywaniu preparatów konopnych lub pobraniu krwi w krótkim czasie po przyjęciu preparatu.
THC-COOH > 5 Może świadczyć o ekspozycji organizmu na THC.
> 40,0 Może świadczyć o długotrwałym systematycznym zażywaniu preparatów konopnych lub pobraniu krwi w krótkim czasie po przyjęciu preparatu.