Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Odczynniki

Na potrzeby funkcjonowania Działu Badawczo-Rozwojowego w ramach spółki działa Pracownia Syntezy Organicznej, kierowana przez chemika z ponad 30-letnim doświadczeniem. Prowadzi ona m.in. syntezę związków służących do derywatyzacji analizowanych substancji w celu zwiększenia czułości ich detekcji, rozdzielenia substancji o podobnej strukturze w pierwotnej postaci i możliwości zastosowania multipleksingu odczynnikowego.