Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Usługi

Sucha kropla krwi

Badania z suchej kropli krwi

Technika suchej kropli krwi (ang. DBS, dried blood spot) jest alternatywnym dla wkłucia żylnego sposobem pobrania krwi do badań diagnostycznych. Polega ona na nakłuciu opuszki palca lub pięty i naniesieniu krwi włośniczkowej na specjalną bibułę. Unikalne właściwości DBS to m.in. możliwość pobrań w domu, niska inwazyjność, wysoka stabilność badanych parametrów, łatwy i niewymagający transport/przechowywanie.

Czytaj więcej
Metabolomika

Metabolomika

Metabolomika to dziedzina biologii systemowej zajmująca się ilościową i jakościową analizą produktów naturalnych powstających w ludzkimi organizmie, tzw. Metabolitów. Pozwala ona m.in. na wykrywanie zmian metabolitów w odpowiedzi na stres wynikający z toczącej się choroby czy działania substancji toksycznych.

Czytaj więcej
Endokrynologia

Endokrynologia

Endokrynologia to dziedzina medycyny badająca budowę i funkcjonowanie narządów wydzielania wewnętrznego, m.in.: przysadki mózgowej, nadnerczy, tarczycy, przytarczyc, jajników, jąder. Działalność Laboratorium Masdiag skupia się w chwili obecnej na diagnostyce zaburzeń funkcjonowania tarczycy i nadnerczy.

Czytaj więcej
Toksykologia

Toksykologia

Pracownia Toksykologiczna funkcjonująca w ramach Laboratorium Masdiag wykonuje ilościowe i jakościowe analizy LC-MS/MS narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy, w ludzkim materiale dowodowym na potrzeby opiniodawstwa w dziedzinie toksykologii kryminalistycznej. W ofercie dostępne są również wieloparametrowe badania toksykologiczne z suchej kropli krwi dedykowane klientom indywidualnym.

Czytaj więcej
Terapia monitorowana stężeniem leku

Terapia monitorowana stężeniem leku

Terapia monitorowana stężeniem leku we krwi (ang. TDM, therapeutic drug monitoring) jest to działanie zmierzające do zapewnienia skuteczniejszego działania leku u danego pacjenta w oparciu o zasady farmakokinetyki i kryteria farmakodynamiczne. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów chorych na epilepsję, Laboratorium Masdiag opracowało ilościowe oznaczenie leków przeciwpadaczkowych z osocza/surowicy techniką LC-MS/MS.

Czytaj więcej
Badania naukowe

Badania naukowe

Wynikiem prac Działu Badawczo-Rozwojowego Masdiag są m.in. własne wewnętrzne projekty oraz powstałe w ich wyniku metody diagnostyczne wykorzystywane w Laboratorium Masdiag do rutynowej diagnostyki, zakończone sukcesem projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, liczne publikacje naukowe, doktoraty wdrożeniowe pracowników działu oraz metody badawcze pozostające w sferze naukowej.

Czytaj więcej
Szkolenia

Szkolenia

Laboratorium Masdiag prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

  • przygotowania próbek do analizy
  • walidacji metod analitycznych
  • obsługi systemów LC-MS
  • analizy uzyskanych danych

Czytaj więcej
Odczynniki

Odczynniki

Na potrzeby funkcjonowania Działu Badawczo-Rozwojowego w ramach spółki działa Pracownia Syntezy Organicznej, kierowana przez chemika z ponad 30-letnim doświadczeniem. Zajmuje się ona m.in. syntezą związków służących do derywatyzacji analizowanych substancji.

Czytaj więcej