Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Innowacje  Wiedza  Praktyka

Łączymy komercyjną działalność
w dziedzinie analityki medycznej
z prowadzeniem badań naukowych,
celem stworzenia nowoczesnych
narzędzi diagnostycznych.

Metody

Spektrometria mas

Laboratorium Masdiag skupia się na tworzeniu i optymalizacji własnych metod diagnostycznych. Zespół specjalistów Działu Badawczo-Rozwojowego, posiadający szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu chemii analitycznej, codziennie stawia czoła wyzwaniom procesu tworzenia innowacyjnych metod badawczych. Powstające w laboratorium metody opierają się głównie na wykorzystaniu spektrometrii mas, a w ostatnim czasie również technik immunochemicznych.

Spektrometria mas
Usługi

Sucha kropla krwi

Podstawową usługą oferowaną przez Laboratorium Masdiag są badania z suchej kropli krwi – DBS (ang. dried blood spot). Jest to krew włośniczkowa pobrana z palca lub z pięty (w przypadku noworodków), naniesiona na specjalną bibułę filtracyjną, która po wyschnięciu jest wysoce stabilnym materiałem możliwym do łatwego przesłania do laboratorium. Niska inwazyjność pobrania, trwałość próbki oraz ciągły rozwój technik analitycznych otwierają szerokie możliwości zastosowania DBS w diagnostyce laboratoryjnej.

Kropla krwi
Współpraca

Badania bez wychodzenia z domu

Bazując na badaniach z suchej kropli krwi stworzyliśmy ofertę zarówno dla klientów indywidualnych, oferowaną pod marką Diagnostyka Precyzyjna, jak i ofertę biznesową, dostępną za pośrednictwem portalu partnerzy.masdiag.pl. Poza rutynowymi badaniami diagnostycznymi nasze portfolio metod zawiera również metodyki dające możliwość nawiązania współpracy zindywidualizowanej, a także tworzenie metod na potrzeby klienta.

Badania bez wychpodzenia z domu